Systemi-Tadvin-270

تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی و معاملاتی

قابلیت ارایه سرویس : قابل ارایه میباشد

توضیحات خلاصه سرویس

جهت کنترل عملیات در هر شرکت وجود ابزار های مناسب که بتواند بر اساس آنها عملیات و رویداد ها را رد یابی و کنترل نمود ضروری می باشد. یکی از این مهمترین ابزار ها دستورالعمل و آئین نامه های مالی و معاملاتی اجرایی در شرکت می باشد که در اکثر مواقع بخصوص شرکت ها و صنایع کوچک توجهی به آن نمیشود و این موضوع باعث بروز مشکلاتی که در اثر عدم کنترل عملیات بوجود میاید میگردد. آثار سوء عدم کنترل عملیات ممکن است مدت زمانی طولانی بصورت پنهان بماند و موقعی بروز نماید که منابع قابل توجهی از شرکت را از بین برده باشد.

5,000,000 تومان30,000,000 تومان

صاف

توضیحات محصول

جهت کنترل عملیات در هر شرکت وجود ابزار های مناسب که بتواند بر اساس آنها عملیات و رویداد ها را رد یابی و کنترل نمود ضروری می باشد. یکی از این مهمترین ابزار ها دستورالعمل و آئین نامه های مالی و معاملاتی اجرایی در شرکت می باشد که در اکثر مواقع بخصوص شرکت ها و صنایع کوچک توجهی به آن نمیشود و این موضوع باعث بروز مشکلاتی که در اثر عدم کنترل عملیات بوجود میاید میگردد. آثار سوء عدم کنترل عملیات ممکن است مدت زمانی طولانی بصورت پنهان بماند و موقعی بروز نماید که منابع قابل توجهی از شرکت را از بین برده باشد.

دستور العمل ها و آئین نامه های مالی و معاملاتی اگر متناسب با چرخه و حجم عملیات طراحی ، تهیه و به اجرا گذاشته شود می تواند عامل مهمی در کنترل عملیات شرکت ها باشد و از سوء استفاده های احتمالی از داراییها و منابع شرکت جلوگیری نماید. در تهیه دستور العمل ها باید از نظر کارشناسان تخصصی مرتبط با عملیات اصلی شرکت و کارشناسان مالی تواماً استفاده گردد. همچنین فرایند های عملیات نیز مورد توجه خاص قرارگیرد و وظایف کامل هر بخش در آنها بطور واضح و روشن بیان گردد. یعنی از طرح مباحث کلی و غیر کاربردی در آنها جلوگیری شود. این دستورالعمل ها باید طوری طراحی گردد که تمامی بخشها و مدیران ملزم به رعایت آن باشند و همچنین این دستور العمل ها و آئین نامه ها باید توان اندازه گیری موارد عدم رعایت آن را داشته باشند. دستورالعمل ها و آئین نامه ها می بایست علاوه بر ابلاغ بصورت مکتوب برای استفاده کنندگان کاملاً تشریح و موارد ابهام برطرف گردد. دستورالعمل ها و آئین نامه ها می بایست در موارد تغییر اساسی در عملکرد و فعالیت ها فوراً مورد بازنگری قرار گیرند و مطابق با شرایط جدید تغییر یابند. در شرایط عادی نیز حد اقل سالی یکبار باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و تغییرات مورد نیاز در آنها اعمال گردد. موسسه هزینه یاب با توجه به مکانیزم فوق الذکر اقدام به تهیه دستور العملها و آئین نامه های مالی و معاملاتی کاربردی برای مشتریان خود می نماید. و حداقل هر ۶ ماه یکبار ارزیابی مجدد آنها را انجام میدهد.

اطلاعات بیشتر

مخاطب سرویس

بنگاه کوچک, بنگاه متوسط, بنگاه بزرگ

بررسی

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اولین نفری باشید که نطرتان را درباره این سرویس اعلام میکنید... “تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی و معاملاتی”

Theme Settings