Tahlili-Asib Shenasi Amaliat 270

حسابداری شرکتهای نوپا

قابلیت ارایه سرویس : قابل ارایه میباشد

توضیحات خلاصه سرویس

حسابداری مالی عملیات ثبت صحیح و منطبق با استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت رویدادهای مالی و گزارشگری صحیح آن می باشد. حسابداری مالی بعنوان زیر ساخت خدمات دیگر در حوزه مالی و مدیریت می باشد، و لذا هر اتفاقی مالی که برای مدیران گزارش می شود اگر از زیر ساخت مناسب برخوردار نباشد، جامع و کامل نبوده و باعث گمراهی آنها می گردد. بطور مثال گزارشات بهای تمام شده ، بودجه ، تجزیه و تحلیل عملیات از طریق صورتهای مالی ، وقتی می توانند قابل اتکا باشند که مبانی و زیر ساخت های آن در حسابداری مالی بطور صحیح شکل گرفته باشد.

هزینه حسابداری بصورت ماهیانه باید پرداخت گردد.

توضیحات محصول

حسابداری مالی عملیات ثبت صحیح و منطبق با استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت رویدادهای مالی و گزارشگری صحیح آن می باشد. حسابداری مالی بعنوان زیر ساخت خدمات دیگر در حوزه مالی و مدیریت می باشد، و لذا هر اتفاقی مالی که برای مدیران گزارش می شود اگر از زیر ساخت مناسب برخوردار نباشد، جامع و کامل نبوده و باعث گمراهی آنها می گردد. بطور مثال گزارشات بهای تمام شده ، بودجه ، تجزیه و تحلیل عملیات از طریق صورتهای مالی ، وقتی می توانند قابل اتکا باشند که مبانی و زیر ساخت های آن در حسابداری مالی بطور صحیح شکل گرفته باشد.

موسسه هزینه یاب با این نگرش اقدام به ارائه بسته خدمات حسابداری مالی نموده است که بتواند پایه های تمام گزارشات و خدمات دیگر را محکم نماید .

حسابداری مالی همیشه حداقل از چهار شخصیت مستقل از شرکت ها بشرح زیر تحت کنترل و نظارت می باشد:

 • بازرسی قانونی و حسابرس مستقل:

به منظور کنترل رعایت استانداردهای حسابداری ، رعایت قانون تجارت و اساسنامه ، رعایت قوانین مالیات  بیمه ، مبارزه با پولشویی و سایر قوانین حاکم بر فعالیت حداقل سالانه یکبار

 • معاونت مالیاتی سازمان امور مالیاتی :

جهت کنترل رعایت کامل قوانین مالیاتی از طریق بررسی دفاتر قانونی ، اظهارنامه شرکت حداقل سالانه یکبار ، قابل ذکر است در قانون جدید مالیات که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمده کارشناسان امور مالیاتی علاوه بر رسیدگی و بررسی دفاتر از رعایت الزامات قانونی مانند گزارشات خرید و فروش فصلی موضوع ماده ۱۶۹مکرر نیز بطور مجزا مورد کنترل و بررسی قرار میدهند.

 • معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی :

معاونت مزبور به منظور اطمینان از رعایت مقررات قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی ، اظهارنامه های مالیات و عوارض افزوده اقدام می نمایند. این موضوع نیز حداکثر هر دو سال یکبار اتفاق میافتد.

 • بازرسان و حسابرسان موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی :

سازمان تامین اجتماعی نیز بطور مرتب از طریق بازرسان خود جهت فعال بودن و رعایت بیمه پرسنل استخدامی شرکتها و نیز هر چند سال یکبار با حسابرسی کامل اسناد و مدارک نسبت به رعایت قوانین و مقررات بیمه سازمان تامین اجتماعی را مورد کنترل و بررسی قرار میدهند.

علاوه بر موارد فوق ، مسئولیت های سنگین دیگری نیز شرح زیر به عهده حسابداری مالی است :

رعایت قانون مبارزه با پولشویی : از تاریخ ابلاغ قانون مزبور شرکت ها و موسسات مکلف به اجرای مقررات آن می باشند و هر چند در حال حاضر مکانیزم کنترل قانون مزبور بوضوح مانند سایر قوانین انجام نمیشود ، لیکن باید بطور دقیق و کامل نسبت به رعایت آن اقدام گردد.

 • پاسخگویی به مشتریان ، خدمات دهندگان کالا و خدمات ، بانکها و سایر اشخاص طرف معامله با شرکت در رابطه وضعیت حسابهای فی مابین با آنها.
 • پاسخگویی به مدیریت عامل و هیئت مدیره : برای گزارشات خاص مدنظر ایشان و نیز رعایت تمام موارد ذکر شده در بالا.

قابل ذکر است عدم رعایت و یا توانایی در پاسخگویی هر یک ار موارد فرق باعث تحمیل هزینه ها و جرائم ناشی از عدم رعایت و یا اشتباه در ثبت معاملات و رویدادها می گردد.

همانطور که ملاحظه می شود ، حسابداری مالی از مهمترین واحدهای شرکت بوده و بیشترین کنترل و نظارت از طریق عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را دارند همچنین با تغییر در ساختارهای نظارت قانونی که در حال حاضر به صورت الکترونیکی و متصل به هم اطلاعات سایر دستگاه ها در وزارت دارایی مبادله می شود، روشهای سنتی و قدیمی پاسخگوی آنها نمیباشد. با توجه به موارد فوق اهمیت بسیار زیاد جایگاه و عملکرد حسابداری مالی در شرکت ها مشخص و روشن می باشد . تمام موارد فوق با داشتن یک تیم حسابداری حرفه ای می تواند نه تنها باعث تحمیل هزینه بلکه ایجاد مزیت و ارزش افزوده برای شرکت گردد.

خدمات حسابداری مالی توسط هزینه یاب با تفکر مدیریت و مراقبت از حسابها و با هدف پیشگیری از ریسک های عدم رعایت استانداردها و قوانین صورت می گیرد. یعنی برخلاف اکثر روشهای فعلی که بیشتر بعد از اعمال جرائم و هزینه ها مشاوران و کارشناسان مالی بدنبال رفع آن می باشند . نگرش هزینه یاب ” پیشگیری بهتر است از درمان ” می باشد. به همین منظور در رابطه با حسابداری مالی اقداماتی انجام میدهد که اصولاً مشکلات مربوط به اشتباه در ثبت حسابها بوجود نیاید و ریسک های مربوطه در حد اقل قرار گیرد به همین منظور برای ارائه خدمات با کیفیت ، گام های زیر باید برداشته شود.

 • طراحی کدینگ مناسب با فعالیت جاری و آتی قابل پیش بینی شرکت :

متأسفانه در حال حاضر و در اکثر بنگاههای اقتصادی یکی از مهمترین موارد که طراحی کدینگ مناسب برای فعالیت ها می باشد مورد توجه قرار نمیگیرد. همچنین در کد گزاری حساب ها بهشکل معاملات بیشتر از محتوی توجه می شود و این خود باعث میگردد که بعد از ثبت قدرت پاسخگویی به مقامات رسیدگی کننده از جمله حسابرسان ، ممیزیان مالیاتی ، کارشناس مالی حسابرسی بیمه ، پایین بیاید. موسسه هزینه یاب بر این باور است یکی از معضلات اصلی کاهش توانایی های امور مالی عدم کدینگ مناسب حسابها است . جالب اینکه برغم مهم و بزرگ  بودن این مشکل از کنار آن به سادگی گذشته می شود. ما معتقدیم یکی از راههای ارائه خدمات حسابداری با کیفیت مناسب کد گذاری حساب ها بر اساس محتوی عملیات و نیز توجه به ملاحظات گزارشگری مدیریتی علاوه بر استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات می باشد.  بسیاری از گزارشات مورد نیاز مدیران بدون احتیاج به نرم افزار های جانبی از قبیل اکسل می تواند با کد گذاری مناسب حسابها در سریعترین زمان و بیشترین قابلیت اتکا در اختیار آنها قرار گیرد. در طراحی کدینگ توسط موسسه هزینه یاب فرایند های عملیات هر بنگاه اقتصادی مورد توجه خاص قرار میگیرد تا بر اساس آن و نیز نیازهای مدیران ارشد کدی گذاری حساب ها انجام شود.

 • انتخاب نرم افزار مناسب با فعالیت :

نرم افزاری مناسب که اولا بتوان کدینگ طراحی شده را بطور جامع و کامل در آن اجرا نمود و حتی تغییرات ساختاری در کدینگ حسابها را بتواند انجام بدهد و دوما از لحاظ فنی و پشتیبانی از توانایی بالایی برخوردار باشد یعنی بندرت دچار اشکال شود و در صورت بروز اشکال به بهترین نحو و در سریعترین  زمان مشکلات آن رفع شود.

 • انتخاب نیروی انسانی مناسب با فعالیت:

برای اینکه کیفیت خدمات حسابداری در سطح بالایی  باشد و بتواند تمام موارد استانداردها ، قوانین و مقررات و گزارشگری مالی به آنها و مدیران را به نحو احسن انجام دهد. در گام بعد استفاده از نیروی مالی مناسب می باشد . متاسفانه در حال حاضر برغم کلیدی بودن شغل مرتبط با انجام خدمات در امور مالی ، هیچگونه سازمان و جایگاه معتبری که بتواند در انتخاب نیروی مناسب به کارفرمایان کمک کند وجود ندارد . این معضل باعث گردیده نیروهای بکارگرفته شده برغم داشتن تجربه بالا نتواند از وظایف محوله بر ایشان در امور مالی برآیند . چون تجارب آنها ممکن است قابل انطباق با فعالیت جدید شان نباشد . داشتن نیروی شایسته در امور مالی که از لحاظ اطلاعات نیز بروز باشد. کمک بسیار بزرگی در ارتقای کیفیت خدمات امور مالی دارد.

 • تخصیص مکان و تجهیزات مناسب برای امور مالی :

حساسیت خدمات مالی به صورتی است که نمیتوان برای آنها مکان و تجهیزات مشترک با سایر واحد ها و شرکت در نظر گرفت و مهم است که به این موضوع توجه ویژه توسط کارفرمایان صورت گیرد. خیلی از کارفرمایان به دلیل اهمیت ندادن به همین موضوع نیروهای حرفه ای و کارآمد را از دست داده اند یا نتوانسته اند جذب نمایند.

در خاتمه اهم وظایف محوله بر حسابداری مالی که در این بسته به کارفرمایان ارائه می شود با رعایت انجام موارد ۱الی ۳ فوق شامل زیر می باشد:

 • صدور اسناد حسابداری بر مبنای اطلاعات و مدارک مرتبط با رویدادهای انجام شده
 • تنظیم لیست حقوق و دستمزد ماهیانه پرسنل و تعیین حقوق پرداختی هر کارمند
 • ارسال لیست های حقوق به سازمان امور مالیات و تامین اجتماعی در موعد مقرر قانونی

(ثبت اطلاعات در سامانه مالی مربوطه در موعد مقرر)

 • ممیزی اسناد و مدارک حسابداری و کنترل اسناد مثبته آنها ( کنترل رعایت استاندارد های حسابداری  قانون مالیات های مستقیم  قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون بیمه تامین اجتماعی ، قانون تجارت ، دستور العمل ها و آئین نامه های داخلی )
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
 • تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • کنترل قراردادهای ” کارفرما “در خصوص تنظیمات و کسورات قانونی مربوطه
 • تهیه صورتهای مالی اساسی
 • پلاک کوبی اموال و انجام سایر موارد مورد نیاز ارجاع شده توسط کارفرما در حدود موضوع قرارداد
 • انجام کلیه عملیات مربوط به ثبت اطلاعات شرکت در سامانه جامع مالیاتی (ثبت مشخصات و دریافت کد رهگیری)
 • ثبت و ارسال مجموع گزارشات خرید و فروش فصلی در سامانه
 • ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد
 • رعایت مقررات قانون مبارزه با پولشویی در سیستم حسابداری
 • ثبت مشخصات کارکنان در سامانه تامین اجتماعی و همچنین ثبت به موقع ورود و خروج کارکنان در سامانه

بررسی

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اولین نفری باشید که نطرتان را درباره این سرویس اعلام میکنید... “حسابداری شرکتهای نوپا”

Theme Settings