Tahlili-Control Hazineh 270

کنترل هزینه

قابلیت ارایه سرویس : قابل ارایه میباشد

توضیحات خلاصه سرویس

ت111لفیقی از عملیات کنترل پروژه و حسابداری پروژه ، این خدمت بیشتر در شرکتهای پیمانکاری و پروژه محور کاربرد داشته و هدف آن شناسایی صحیح و بموقع بهای تمام شده فعالیت های انجام شده و نیز برآورد مناسب و قابل اتکا از بهای تمام شده فعالیت های باقیمانده تا خاتمه پروژه میباشد. همچنین با تحلیل عوامل هزینه جاری و آتی راهکارهای کنترل و کاهش هزینه را پیشنهاد میکند.

توضیحات محصول

تلفیقی از عملیات کنترل پروژه و حسابداری پروژه ، این خدمت بیشتر در شرکتهای پیمانکاری و پروژه محور کاربرد داشته و هدف آن شناسایی صحیح و بموقع بهای تمام شده فعالیت های انجام شده و نیز برآورد مناسب و قابل اتکا از بهای تمام شده فعالیت های باقیمانده تا خاتمه پروژه میباشد. همچنین با تحلیل عوامل هزینه جاری و آتی راهکارهای کنترل و کاهش هزینه را پیشنهاد میکند.

در بررسی بهای تمام شده نگاه کارشناسان بطور مشترک هم به ” فرایند ها ” و هم به ” نتایج ” می باشد . بدین معنی ” فرایند ها ” و ” نتایج ” که قبلاً معمولاً توسط دو گروه کارشناس جداگانه یعنی ” کارشناسان مهندسی صنایع ( فرایند گرا ) و کارشناسان امور مالی  ( نتیجه گرا ) ” مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این خدمت هر دو با هم بررسی و تحلیل شده و گزارش واحد و کاربردی جهت تصمیم گیری مدیریت تهیه میشود . عملیات کنترل هزینه میتواند در قبل از شروع عملیات به منظور تهیه پیشنهاد قیمت و برآوردهای اجرای عملیات بکار گرفته شود . یکی از مواردی که معمولاً مورد توجه قرار نمیگیرد ، تطبیق برآورد های اولیه با عملکرد واقعی پروژه و شناسایی دلایل انحراف و تجزیه و تحلیل آن به منظور شناسایی مواردی که مورد توجه قرار نگرفته است می باشد . بنابراین بهتر است متولیان کنترل هزینه خود شده متولی تهیه بودجه پروژه نیز باشند ، این مهم توسط موسسه هزینه یاب میسر گردیده و کارشناسان بودجه و کنترل هزینه از توانایی های مشترک برخوردار بوده و میتوانند طرحها را از ابتدای برآورد تا اجرای عملکرد را عهده دار شوند. همچنین کنترل هزینه با شناسایی و تحلیل عملیات پیمانکاران و فروشندگان می تواند ادعاهای اضافی احتمالی آنها را بموقع شناسایی و جهت رفع آن گزارش نماید.

کلمات کلیدی : کنترل هزینه – مدیریت هزینه – تحلیلی هزینه – کنترل بودجه – کنترل پروژه – ادعاهای پیمانکاران

بررسی

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اولین نفری باشید که نطرتان را درباره این سرویس اعلام میکنید... “کنترل هزینه”

Theme Settings